Island hopping in the central Cyclades – 1 week

Island hopping in the central Cyclades – 1 week

  • Saturday: Paros – Naxos = 16.3 NM
  • Sunday: Naxos – Donousa = 25 NM
  • Monday: Donousa – Amorgos = 17.4 NM
  • Tuesday: Amorgos – Thirasia = 36.7 NM
  • Wednesday: Thirasia – Sikinos = 18.3 NM
  • Thursday: Sikinos – Ios = 7.2 NM
  • Friday: Ios – Paros = 28 NM

Pin It on Pinterest